top of page

נושאי ההרצאות שלי:

1. נשים:

 

   1. התפתחות מעמד האישה בראייה חקיקתית ,משפטית, חברתית.

       ההרצאה סוקרת את מעמד האישה בארץ ובעולם , צמתי דרכים משמעותיים, נקודות שפל ונקודות שיא בדגש על התנועה הפמיניסטית                 בישראל ומהלכיה.
       חוק האונס וחוק הטרדה מינית כמקרי בוחן והמהפך שגרמו. מרתק.

   2. תרבות האונס כמלכוד.  הנשיא קצב כמקרה בוחן מענין.

       תרבות האונס גורסת שהאידיאל הגברי הסטריאוטיפי, התורם לאלימות מינית,טמון בתפיסה, שדומיננטיות ואקטיביות מהווים חלק                       מתכונותיו של הגבר.

       תפיסה זו מעודדת בנים להפעיל לחץ על בנות לקיים עמם יחסי מין, גם כשאינן מעוניינות בכך.

       שגבר אלים מטבעו, אינו מתאפק ואישה שותקת -משמע היא מסכימה...

   3. חיזור אלים; ״נורות אדומות״ ביחסי צעיר-צעירה.
      ההרצאה מתמקדת בחיזור מסוכן-אלים המתחיל בימי הרווקות ומלווה באותות אזהרה המרמזים על אלימות הולכת ומתפתחת עם הזמן              ואשר עלולה להביא אף לרצח. ההרצאה מחווה דוגמאות מהמציאות הישראלית בהן ,לצערינו, רוויה החברה שלנו.

   4. אונס, הטרדה מינית ומה שביניהם.-האם חוק הטרדה מינית הקדים את זמנו?? האם ההטרדות תיפסקנה בעקבות ה- me too??? מדוע לא???
      ההרצאה מלווה את ההתפתחות ההסטורית של השינויים בחברה הישראלית, אל מול שינויי חקיקה אשר נפגשים בצומת של ״תרבות                    האונס״ ופמיניזם מתקדם. התוצאה מדאיגה.
   5. מוח נשי ומוח גברי: אמת או מיתוס???
      הדגש על זוויות ראיה ותגובה שונות. האמנם??? מקרי בוחן מעולם העבריינות הנשית לעומת העבריינות הגברית???

   6. נשים מוכות- פרופיל האישה המוכה
      האם כל אישה עלולה להיות מוכה באם פוגשת בגבר מכה? מה מייחד את האישה המוכה? מדוע נשארת איתו? מה מונע ממנה לעזוב???

   7. הגבר המכה- פרופיל הגבר המכה
      מה מאפיין את הגבר המכה? מהו הפרופיל שלו? האם חי ברציונאליזציה? מהם מקורות הרוע???


2. נושאי נוער:
 
   1. נוער, צעירים ורשתות חברתיות - גיל התבגרות לצד התפתחות טכנולוגית מואצת. סיכוי וסיכון.
      ההרצאה מתמקדת בתמונת המצב של הנוער בישראל. לצד סיכונים עכשוויים ברוח הטכנולוגיה המתפתחת בקצב מהיר והשפעותיה על               פשיעת הנוער.

   2. חוקי הנוער בישראל בראי הזמנים-מדיניות לצד חקיקה מואצת כשטובת הילד לנגד עיני כולם.
       ההרצאה מתמקדת בהתפתחויות החקיקה לאורך שנים לצד התפתחות חברתית ברוח של מודל הרווחה המדיר את החוקים ברוח מודל                הצדק כשטובת הילד מועדפת. הייתי שותפה לשינויי החקיקה וכתיבת חוקים, פקודות וחוזרי מנכל בהתאם.
   3. ציורי ילדים- כמבטאים את עולם התוכן של המצייר.
      ההרצאה כוללת צד פרקטי של ציור על ידי המשתתפים כשכל אחד מנתח את הציור שלו לאור הכללים שמשמיעה המרצה.

      הרצאה מרתקת ממנה יוצא המשתתף עם ארגז כלים משמעותי שניתן ליישום.

      ציורי ילדים יכולים להוות סיוע לעדותה של חוקרת הילדים.
   4. נוער בסיכון ובסכנה-פרופיל.
      ההרצאה מתמקדת בסיבות להדרדרות של בני נוער. מהם מנבאי הסיכון.

      על האבחנה בין סיכון לבסכנה. דוגמאות וסרטונים מלווים.
   5. בין ענישה לשיקום.
      על הדילמה בין העדפת שיקומם של נאשמים (מעונות חסות) על פני ענישה- שליחתם לכלא... מלווה בפסקי דין וציון אירועים מרתקים.
   6. פיגור ופשיעה- הילכו שניים יחדיו??? כיצד מתייחסת החקיקה למפגר שמבצע עבירות.
   7. מה בין הפרעת קשב, לקויות למידה, דיכאון, חרדה...ופשיעת נוער.

   8. סוגי אלימות של בני נוער – תמונת מצב, סיבות ודרכי התמודדות.

   9. חובת דווח (לעומת החובה לדווח) והשלכותיה. כולל משחקי סימולציה.

      ההרצאה נוגעת במקורות החקיקה ,התפתחותה והשלכותיה.

      הייתי חברה בוועדה שהחליטה להרחיב את הגדרת ה״אחראי״ למימדיה כיום. ההרצאה כוללת דוגמאות ותירגול לאנשי מקצוע.
   10. סוגיות משפטיות בנקודות השקה בין מערכת אכיפת החוק למערכת החינוך.

      נושא זה מבוקש מאד לסגל מערכת החינוך, לקורסי ניהול ועוד..

   11. גיל התבגרות והתנהגויות סיכוניות.
      ההרצאה כוללת סרטונים ומקרי בוחן. וכן, טיפים להורים כיצד לנהוג עם בני גיל ההתבגרות , כולל דוגמאות הממחישות ״אנחנו לא לבד               בסרט הזה״.
   12. התפתחות מעמד הילד בראייה הסטורית.
      מעבר הילדים מסטאטוס של  מנוצלים ורכוש הוריהם שיכלו לעשות בהם כרצונם (ימי הביניים והמהפיכה התעשייתית) למרכז הבימה                  המשפחתית- חברתית (כיום).

   13. אלימות, סמים ואלכוהול בקרב נוער וצעירים בישראל ובעולם.
       תמונת מצב, התפתחויות ודרכי התמודדות.

   14. רצח תלמידה בבית הספר- רצח תאיר ראדה ז״ל. כמקרה בוחן.
       ההרצאה מתמקדת בזדורוב הנאשם ברצח תלמידה בבית הספר , ההתפתחות החברתית לצד המשפטית. השפעת המדיה החדשה על דעת           קהל ועל מערכות האכיפה??

   15. בני טובים רוצחים- מקרה או תופעה חדשה??
        ההרצאה מתמקדת ברצח נהג המנית דרק רוט, ז״ל. משווה בין רצח זה לרצח אסף שטיינרמן, ז״ל. על המשותף והשונה ביניהם.

   16. רשתות חברתיות -על הסכוי והסכון שבהן - שיימינג וסלפי כתוצרי לוואי
        תופעת השיימינג הפכה למכת מדינה. הטלפון החכם כטריגר להתעללות ובצוע עבירות שקשה היה לבצען בעבר. ״אליה וקוץ בה״???.
   17. נערות משוטטות???
      חקיקה שנעלמה ורטוריקה ידועה מראש. הן חיות בראציונאליזציה (חשיבה מעוותת) שמביאה אותן עמוק למטה.
   18. מקורות הרוע- מהם מקורות הרוע? מנין הם שואבים את כוחם עד כדי רצח האחר??? כיצד ניתן למנוע את הרצח הבא???

3. שחיתות:

   1. הגדרה  ומציאות- אולמרט וחבורתו ו...חברתו- כמקרה בוחן.
      שחיתות מהי? כיצד רוה״מ לשעבר מורשע?? על הקשר בין אולמרט וחברתו / חבורתו לנפילתו.

   2. עוני ופשיעה- מציאות או מיתוס???

   3. הון ,שלטון , מדיה -בראייה היסטורית ובימינו.

      תיקים 1000-4000- כמקרה בוחן.

4. נושאים כלליים:
   1. קרימינולוגיה- על ענפיה, חשיבותה  בעולם הפשיעה,  ויקטימולוגיה מתמודדת - אורלי פרוינד כמקרה בוחן.

   2. פשיעה וטכנולוגיה מתקדמת-  היילכו שניים יחדיו???

   3. העוני בישראל- עוני ופשיעת נוער.
   4. פרופילים של רוצחים - בדגש על הרוצח הסידרתי - האם קיים  כזה בישראל???

   5. רשתות חברתיות – זירת עבירה חדשה.

   6. חקירה-מאחורי הקלעים- דוגמאות לאירועי אמת וחשיפתן.
       ההרצאה מרחיבה באשר לשיטות חקירה ,תכסיסי חקירה ואופן חשיפתם.

   7. בין ענישה לשיקום - דילימה מתמשכת: מה קודם למה והיכן הגבולות???
      דילימה מתמשכת : מה עדיף? להעניש את העבריין? מאחורי סורג ובריח או די בטיפול בו???

   8. זדורוב נאשם ברצח תאיר ראדה, ז״ל. לאחר שלוש ערכאות אשר קבעו את הרשעתו, החליט בית המשפט לקבל טענות סניגורו וקבע
      משפט חוזר.
      ההתפתחות, עדותו של זדורוב והשחזור הזועק לשמים . מהן הראיות? מהי הודאתו? מה יהיה???

   9. מצית סדרתי לעומת מציתה סדרתית.
      על הדומה והשונה. המניע של כל אחד מהם, שיטת הבצוע ותגובת המצית-ה.

נשים
נוער
שחיתות
נושאים כלליים
להזמנת הרצאה
סוזי בהרצאה

להזמנת הרצאה השאירו פרטיכם

Thanks for submitting!

bottom of page