top of page

קצת עליי

שירתתי במשטרת ישראל 35 שנה, בעיקר באגף חקירות ומודיעין בו מילאתי תפקידים מגוונים ומשמעותיים כגון ראש מחלקת הנוער (ארצית) ועמדתי בראש וועדה בינמשרדית -ארצית בנושאי נוער, וועדה אשר המלצותיה ויישומן הביאו לירידת פשיעת הנוער בישראל.

בסוף שרותי במשטרה הייתי חברת סגל המכללה לבטחון לאומי בישראל .

בוגרת תואר ראשון  בחינוך מיוחד ובספרות עברית, תעודת הוראה אוניברסיטאית, תואר שני במינהל ציבורי, הסבה לקרימינולוגיה, תואר שלישי במדעי ההתנהגות.  

כיום מרצה בנושאי חברה ומשטרה באקדמיה ולפורומים  ממשלתיים ופרטיים.

ממשיכה בעריכת ספרים, בכתיבה ופרסום מאמרים ומחקרים לצד הופעות בתקשורת בתחומי נסיוני ומומחיותי.

סוזי בן ברוך