top of page
  • suzybb

דיעה : תדמית משטרת ישראל - מציאות או תוצאה של גורמים אינטרסנטיים???

תדמיתה של המשטרה בעיתות משבר מבליטה את יכולותיה המבצעיות והראויות לציון ואת אנשיה המשקיעים ימים כלילות מתוך תחושת שליחות ואהבת המקצוע. בשנה האחרונה משקיעה המשטרה בתפקידים הלא קלאסיים של עבודת השיטור ועל כך משלמת מחיר. "לא לימדו אותנו לפנות לאזרח לשים מסיכות על הפנים, לא לימדו אותנו להתמודד בנגיף בלתי נראה ,רבים מאיתנו חלו בקרונה והתחושה היא שלצבור לא אכפת.הפכנו לשק חבטות בעל כורחינו. בין הפגנה אחת לשנייה ובין דרישותינו לשמור על בריאות הצבור, אנו מרגישים שאיבדנו את זה,לעיתים,האזרח מתייחס אלינו כאל אויב העם, ...זו לא עבודת משטרה שאנו הכרנו ולמדנו להתמודד עימה. העם במשבר ומפנה את כעסו למשטרה וכל זה בקונסטלציה פוליטית מורכבת...שום דבר כאן לא מקרי...חבל, כל כך אהבתי להיות שוטר קלאסי....." תוכניות החדשות פותחות באירועים לא מחמיאים לעבודת המשטרה, ברקע, קולות על תפקוד המפכ"ל הקודם, ועל פרקליט המדינה הקודם ,כאילו אין קורונה. האיום העכשווי ממשיך להדהד אבל קולו נטמע בין העכשיו הדחוף לאירועי האתמול שתופסים כותרות. הבלבול לא מקרי. המנהיגות משרכת דרכיה לא בהצלחה יתרה. הצבור עייף מנד נד לא ברור . חלק מהמנהיגים קוראים שלא להישמע להוראות...משמעות נוראה לעתידינו. זה על רקע תהיות נוספות: דומה, שעל רקע הצלחתה של המשטרה בשנים האחרונות במלחמה בפשיעה, ובמיוחד בארגוני הפשע, על רקע היערכותה המוצלחת בשלוש מערכות בחירות מורכבות מאד...צפוי היה, שהציבור יעריך את עבודתה. לצערינו, הערכתו את משטרת-ישראל אינה עולה בקנה אחד עם תוצאות פעילותה. האם הסיבות נעוצות במשטרה פנימה - שחיקה בעבודה, הערכה עצמית נמוכה של השוטר ומחויבותו הארגונית, או זהו תוצר לוואי של גורמים מחוץ למשטרה, לכללי האתיקה הקפדניים, שלהם הוא נדרש לציית? ואולי הן קשורות לפרטים או לקבוצות אינטרסנטיות, בעלי עניין במשטרה חלשה? או אולי בתוכנית רייטינג גבוהה דווקא בעת הזו: "המנאייכ"??? או שמא זוהי תוצאה של השילוב של כל הגורמים יחדיו? "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך... צדק צדק תרדוף למען תחיה". הדגשתה הכפולה של המילה צדק, מביעה את חשיבותה של האתיקה בשיטור, שכן מהשוטר נדרש צדק כפול ומכופל. הציבור קבע רף גבוה מאוד לציפיותיו מהתנהגות השוטר, רף שכל חריגה ממנו, קטנה שבקטנות, מועצמת עד כדי פגיעה של יחיד כזה ביחידתו, במשטרה בכללה ובתדמיתה בציבור הישראלי. השוטר משתייך לקבוצת המקצועות, שבהם קיימים כללי מוסר קפדניים, ונדרשת רמת מורכבות גבוהה מאוד של אתיקה מקצועית מפותחת ומחייבת. למקצועות אלה אפיונים משותפים, ביניהם הסמכויות הרבות המוענקות לעובדים עפ"י חוק, טווח רחב בשיקול דעתם וטיפולם באנשים הנמצאים במצוקה. בנוסף, הם נהנים מחסינות, ולא קל לתבוע אותם כאשר הם טועים או גורמים נזקים. זאת ועוד - בעבודתם יש סיכוי רב להפקת טובות הנאה ולניצול מעמדם לרעה. התדמית הציבורית של המשטרה משתקפת בהתנהגותו של החריג שבשוטרים, ולא דרך המשקפיים של מבחן התוצאה - ההצלחות הרבות והראויות לשבח של השוטרים.

ייצוג ראוי שחיקה היא תופעה, המוכרת בעיקר בקרב בעלי מקצועות, המעניקים שירות לאזרח, ולה היבטים פסיכולוגים, התנהגותיים ופיזיים. להבדיל משביעות רצון, המבטאת את עמדתו של העובד כלפי העבודה, מחויבות ארגונית מבטאת את עמדתו של העובד כלפי הארגון, היא אינה חייבת להיות קשורה לשביעות רצון מהעבודה וניתנת לשינוי. לכן, כדאי להתמקד בה, לטפחה ולשפרה על מנת לסייע להצלחת הארגון. נמצא, ששביעות רצון (עמדה כלפי העבודה) משפיעה על מחויבות רגשית (עמדה כלפי הארגון), ושתיהן יחד משפיעות על ההתנהגות האזרחית של העובדים. מחויבותו הארגונית של השוטר, ובעיקר מחויבותו הרגשית למקום עבודתו, נחשבות לאחד הגורמים הדומיננטיים, המשפיעים על התנהגותו, ומשליכים על תדמית המשטרה בעיני הציבור.

שוטר המחויב לארגון -ייצגו נאמנה, וינהג כפי שמצפה ממנו הציבור. בכך יתרום להעלאת תדמיתה של המשטרה. ערעור המעמד לקבוצות אינטרסנטיות מסוימות יש עניין בערעור מעמדה של המשטרה כחלק מהממסד, וצביעתה בצבעים, שיגרמו לזילותה. זאת, בשל היותה חושפת עבריינים ופוגעת במעמדם וברצונם לפעול ללא הפרעת המשטרה. כך גם לגבי פרטים מסוימים, בעלי השפעה רבה, השמים להם את זילות מעמד המשטרה כמטרה, לא תמיד נסתרת. בחברה רב-תרבותית כמו החברה בישראל, המתנהלת במדינה, שמצבה הבטחוני אינו יציב, תפקיד המשטרה מגוון, רגיש מאוד ובעיקר - דורש מיומנויות וגמישות תרבותית. השוטר נדרש לתמרן, על מנת ליישם את יעדיו או את המשתמע מהם. נזכור שטעות של אחד אינה משליכה על הכלל.... הציבור לא תמיד יודע ומבין מהו תפקידו של השוטר, ובכל בעיה, גם אם מדובר באדם תשוש שהתמוטט ברחוב, או באש שפרצה ומסכנת חיי אדם, הוא נוטה להתקשר מיד למשטרה, במקום למד"א או למכבי אש.

במקרה זה, המענה של המוקדן מעבר לקו, יקבע את תדמית המשטרה.... אז, מומלץ מאד: בואו נקפיד לשמור עליהם שישמרו עלינו....


4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page