top of page

אלימות ורצח

פשיעת נשים בישראל​ - חלון הזדמנויות המקור

חשיפתה של אתי אלון בגין גניבת 253 מליון ₪ מבנק תעשיה ומסחר בשנת 2002 הכתה
בתדהמה את הצבור הישראלי.​

נשים מוכות- חיזור אלים​

ענת אלימלך ז"ל הכירה את דוד אפוטה בגיל 16 במסגרת תחרות יופי
מקומית שנערכה בירושלים ומאז נרקם ביניהם הקשר והם החלו לצאת כשהיא בת
16 והוא מבוגר ממנה ב 14- שנים.​

חלון הזדמנויות​

על פשיעת נשים ונערות...​

רומז לפני שרוצח​

באירועי רצח מעורבים רוצחים בעלי דחפים, פנטזיות, מאוויים ורצון לנקמה מי מסוגל לרצוח? האם קיימות טיפולוגיות, שבהן ניתן להיעזר, על מנת לנבא את הרוצח או את הרצח הבא ואולי למנוע אותו?  האם זמינותם הקלה של כלי-הנשק מאפשרת את יציאתם של "השדים מהבקבוק" או מזרזת אותם? בעקבות רצח הילדים בבית-הספר בניוטאון, ארצות-הברית​

חובת דיווח

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו - מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו - מאסר תשע שנים.

התעללות והזנחה של ילדים

הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון אוסרת כל שימוש באמצעי ענישה פיזית בילדים. כך נקבע לגבי מורים וגננות, וכך נקבע, ממש לאחרונה, לגבי הורים. עלינו להבין כי ענישה גופנית אינה משיגה את מטרתה, ועלולה להטביע חותם שלילי על חייו ועל התנהגותו של הילד, לכל מהלך חייו.
מתוך האמנה בדבר זכויות הילד, 1989, פרק המבוא: "…בהכירן כי הילד, לשם פיתוח אישיותו המלא וההרמוני, מן הראוי כי יגדל בסביבה משפחתית של אושר, הבנה ואהבה. בסוברן כי הילד ראוי להכנה מלאה לקראת חיים עצמאיים בחברה, ולחינוך ברוח האידיאלים המובעים במגילת האומות המאוחדות, ובמיוחד ברוח השלום, הכבוד, הסובלנות, החופש, השוויון והסולידריות…" (נספח א')

עוד קורבן של מכת אלימות  (אורי פז)

רצח הנערה תאיר ראדה, במידה והתבצע בידי בני גילה (13),  מצטרף לרשימת הסטטיסטיקה המצמררת של אלימות נוער בישראל. בראש הממצאים הבולטים של דו"ח המועצה הלאומית לשלום הילד לשנת 2005, נמצאו נתוני האלימות הפושה בקרב ילדינו. דומה כי גנבי מכוניות בני 11, אנסים בני 13 ושודדים בחטיבת הביניים – מעולם לא היו צעירים יותר. מהן הסיבות האפשריות למצב העגום? ואיך יוצאים מהבְּרוֹךְ?
דו"ח המועצה הלאומית לשלום הילד שהוגש בתחילת השבוע לנשיא המדינה משה קצב, מצביע על תמונה חברתית מצמררת לשנת 2005. בראש הממצאים הבולטים והמדאיגים, נתוני האלימות הפושה בקרב ילדינו. דומה כי גנבי מכוניות בני 11, אנסים בני 13 ושודדים בחטיבת הביניים – מעולם לא היו צעירים יותר. בארבע השנים האחרונות, כמעט עשרה אחוזים מהחשודים בפלילים הם ילדים.

bottom of page